Rata 3 Sarja 4 25.02.2020 20:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - 5                                    
6 11                
KazaElsaMeo Sar 292 Yht 303
1 1                                      
2                  
Ystäväcamulitze Sar 404 Yht 406
X                                        
10                  
Timotei Sar 313 Yht 323
- 8                                      
8                  
Yo-Yo-Yoni Sar 282 Yht 290
- 7                                      
7                  
Pipa Sar 307 Yht 314