Santasport Keilahalli, Round Robin, Tuomas Uusinarkaus O-K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X /
X   9 / X   X   7 / X   X   8 / X   X X X 9 3
20 40 67 87 107 135 155 175 205 235
Rata: 5, 04.11.2018 16:08 Tas: 0 Sar: 235 Yht: 235
Juha Vähäkuopus Tas: 2 Sar: 226 Yht: 228

X   X   9 / (7) 2 X   X   X   X   X   X X X 10 1
29 49 66 75 105 135 165 195 225 255
Rata: 4, 04.11.2018 16:24 Tas: 0 Sar: 255 Yht: 255
Seppo Koivuranta Tas: 3 Sar: 175 Yht: 178

X   9 / 9 / X   X   9 / X   X   X   X 9 - 7 3
20 39 59 88 108 128 158 188 217 236
Rata: 6, 04.11.2018 16:35 Tas: 0 Sar: 236 Yht: 236
Toni Viitakangas Tas: 5 Sar: 246 Yht: 251

X   X   X   9 / X   9 / X   9 / 9 / X X X 8 4
30 59 79 99 119 139 159 178 198 228
Rata: 3, 04.11.2018 16:45 Tas: 0 Sar: 228 Yht: 228
Tommi Suopajärvi Tas: 21 Sar: 215 Yht: 236

X   X   X   X   9 / X   X   X   X   X 9 / 9 2
30 60 89 109 129 159 189 219 248 268
Rata: 5, 04.11.2018 17:00 Tas: 0 Sar: 268 Yht: 268
Jari Viik Tas: 7 Sar: 190 Yht: 197
 
Tas/s: 0 Sar: 1222 Yht: 1222 + 925 + 90 = 2237
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 Webmaster